Com extreure els plans del frustum d’una matriu modelview-projection

Extraient els plans del frustum de visió de la matriu modelview-projection

En aquesta publicació explicaré com extreure els paràmetres de cada pla del frustum de visió en l’espai local d’un objecte amb una certa matriu modelview-projection. Coxèixer els plans del frustum de visió pot ser útil en alguns casos. El primer en que penso és el d’efectuar la tècnica de frustum culling, a la que aviat dedicaré una publicació.

Continuar llegint

Corbes de Bézier

Les corbes de Bézier són ampliament emprades en els gràfics per computador per generar trajectories a animacions, interpolacions suaus entre valors, modelar formes, etc. A continuació s’explica l’algoritme de Casteljau, un mètode per computar valors (punts) dins una corba de Bézier de grau arbitrari, i després es mostren les equacions especialitzades pels casos de grau 1, 2 i 3.
Continuar llegint