Corbes de Bézier

Les corbes de Bézier són ampliament emprades en els gràfics per computador per generar trajectories a animacions, interpolacions suaus entre valors, modelar formes, etc. A continuació s’explica l’algoritme de Casteljau, un mètode per computar valors (punts) dins una corba de Bézier de grau arbitrari, i després es mostren les equacions especialitzades pels casos de grau 1, 2 i 3.
Continuar llegint