Com extreure els plans del frustum d’una matriu modelview-projection

Extraient els plans del frustum de visió de la matriu modelview-projection

En aquesta publicació explicaré com extreure els paràmetres de cada pla del frustum de visió en l’espai local d’un objecte amb una certa matriu modelview-projection. Coxèixer els plans del frustum de visió pot ser útil en alguns casos. El primer en que penso és el d’efectuar la tècnica de frustum culling, a la que aviat dedicaré una publicació.

Continuar llegint