Logaritmes en base arbitrària

La llibreria de matemàtiques en molts llenguatges de programació (com C++) només ens proporciona funcions per calcular logaritmes naturals (en base e) o logaritmes en base 10.

Quan programem, de vegades podem necessitar calcular logaritmes en una base arbitrària. Per exemple, quan treballem amb arbres binaris podem necessitar calcular logaritmes en base 2, o logaritmes en base 8 si treballem amb octrees.

El logaritme d’una base arbitrària b, logb(x), es pot calcular a partir dels logaritmes de x i b respecte a una altra base arbitrària k amb la següent fòrmula:

log_b(x)=log_k(x)/log_k(b)

on k pot ser ‘e’ o ’10′, la qual cosa ens permet calcular logaritmes en una base arbitraria utilitzant les funcions estàndar de la llibreria de matemàtiques del llenguatge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>