Matriu d’espai tangent (TBN)

Vectors T, B y N

La matriu d’espai tangent d’un vèrtex a una superfície (també anomenada matriu TBN, degut als seus components), és la matriu de canvi de base entre l’espai tangent de la superfície i l’espai en que s’expressen les coordenades dels seus vèrtexs (converteix de coordenades expressades en la base tangencial a coordenades expressades en la base de referència de l’objecte).

Continuar llegint